Home
Partnerprogramma

Privacyverklaring

Affiliate Programma

Privacyverklaring

Door het gebruik van onze website, ontvangen wij bepaalde gegevens van jou. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit privacystatement willen wij jou daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van jou verzamelen, de wijze waarop we jouw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Persoonlijke gegevens

Als je gebruik maakt van een van onze diensten of contact met ons opneemt, dan kunnen wij de gegevens die je direct aan ons verstrekt verzamelen. Het gaat daarbij onder meer om jouw voornamen en achternaam, adresgegevens, IP-adres, telefoonnummer, (e-mail)adres en alle overige informatie die je actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch, bij het opvragen van een offerte of informatie of door deelname aan een eventuele (win)actie via onze website. Daarbij kunnen we de informatie die we van jou hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. Wij verzamelen deze persoonlijke gegevens van jou voor diverse doeleinden. Zo verzamelen we jouw gegevens om: • jou te identificeren als persoon en je op de juiste manier aan te spreken met jouw naam; • jouw vragen te kunnen verwerken en beantwoorden; • overeenkomsten te kunnen uitvoeren; • met jou te kunnen communiceren bij vragen of klachten, maar ook om jou te informeren over bijvoorbeeld een (win)actie of om jou de door jou gevraagde informatie toe te sturen (denk aan whitepapers of offertes); • onderzoeken te kunnen doen, naar bijvoorbeeld onze dienstverlening; • te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Om die reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan één (1) jaar nadat de gegevens niet meer nodig zijn.

Cookies

Om onze website goed te laten werken, kunnen wij gebruik maken van functionele cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen over de wijze waarop jij onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken.

Rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

• Recht op rectificatie en aanvulling Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen jouw gegevens aanpassen als je daarom vraagt.

• Recht op vergetelheid Je hebt in een aantal gevallen het recht om jouw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:

− wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of

− jij zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekt; of

− jij zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw gegevens, waarbij jouw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om jouw gegevens te verwerken of als jouw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of

− er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van jouw gegevens; of − wij wettelijk verplicht zijn om jouw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of − jij jonger bent dan 16 jaar en jouw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.

• Recht op beperking van de verwerking Je hebt het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van jouw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar je ons hebt verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als je deze gegevens later nog wil opvragen.

• Recht op dataportabiliteit Je hebt het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan je toesturen als je daarom vraagt.

• Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Contact

OLEXIS GROUP

Parkstraat 54

5671 GH Nuenen

cs@olexisgroup.com

Klacht

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij je om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Schrijf je in en maak kans op een cadeaubon van:

€50 euro

Nooit meer een deal missen?

Ontvang wekelijks de beste deals in je inbox! Zo mis je nooit een deal met flinke korting.

Wat klanten zeggen over OLEXIS DEALS

W Engelen

5/5

Snelle reactie en verwerking en product voldoet aan mijn verwachting.

Huub K

4/5

De levering had wat vertraging opgelopen. Maar de geurkaars was goed verpakt en voldeed aan de verwachtingen.

Anja T

5/5

Goed en snelle levering

Ingrid Roberts

5/5

Ik zocht al een geruime tijd naar dit artikel wat ik heb gekocht het bevalt me prima.